Het team

"gewoon goed onderwijs"

 

De dagelijkse leiding is in handen van onze schoolleider Maria Luimstra, zij is onderwijsinhoudeijk en organisatorisch verantwoordelijk. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken en volgt op de vrijdag een masteropleiding Leadership and Education in Zwolle. Op maandag is Maria afwezig.
De directeur, Jaap Rosema is eindverantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. Jaap is tevens directeur van de Tiggeldobbe. 

Goed onderwijs vraagt om een betrokken en gemotiveerd leerkrachtenteam. Op onze school werken goed opgeleide groepsleerkrachten die dagelijks hard aan het werk zijn met de kinderen en hun ontwikkeling. Naast de leerkrachten is er één dag per week een intern begeleider die de extra zorg aan kinderen coördineert, toetsanalyses maakt en de leerkracht ondersteunt bij specifieke zaken in de klas. Voor gymnastiek is er voor de groepen 3 tot en met 8 een vakleerkracht aangesteld. Annemiek van Dijk verzorgt de lessen op de woensdagochtend.
 

Verantwoordelijke leerkrachten  voor schooljaar 2017-2018
Groep 1-2 a  Geeske Pieterman (maan- + dinsdag)/ Marian Krijthe(donder- vrijdag) woensdag is de wisseldag
Groep 1-2 b  Greta Toonder ( maandag + dinsdag) / Marike van Dalsem(wo + donderdag)
Groep 3-4      Marion Le Roux
Groep 4-5      Inge Bisschop( dinsdag)  / Marije Bakker
Groep 6-8      Kor Drent / Greta Toonder ( woensdag)
Groep 7-8      Catrien de Boer / Inge Bisschop (donderdagmiddag + vrijdag)

Naast lesgevende taken hebben leerkrachten ook speciale taken.  U kunt hierbij denken aan de cultuur- of ICT-coördinator of aan de coördinator voor cultuur- of sportzaken.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over uw kind, ons onderwijs of de school dan kunt altijd een leerkracht aanspreken of een afspraak maken. Vaak kan hij of zij uw vragen beantwoorden. Mocht dat niet lukken dan kunt u uw vragen of opmerkingen voorleggen aan onze schoolleider: Maria Luimstra. 
            
Bij de ingang treft een u foto aan met alle personeelsleden van schooljaar 2017-2018.