Schooljaarverslag


Jaarlijks maken we een verslag van alle activiteiten en plannen. Met dit verslag, bedoeld voor ouders en andere belangstellenden, laten we zien wat we doen en willen we ons verantwoorden.
Het verslag wordt voor publicatie besproken met de medezeggenschapsraad.

Schooljaarverslag 2016-2017

Hebt u vragen? Laat het ons weten!