Informatieboekje
Hierin staat informatie over de dagelijkse praktijk, zoals lesroosters en vakantietijden. De gids wordt jaarlijks aan alle ouders uitgereikt. Ook het informatieboekje is hieronder te downloaden


   informatieboekje 17-18

Informatiekaart

 Informatie kaart schooljaar 17-18.pdf
Op deze kaart hebben we alle informatie nog eens compact voor u samengebracht.