Op deze pagina kun u de notulen lezen van de MR vergaderingen.  Een week voor de vergadering wordt de agenda op de website geplaatst.


Notulen

2018-20192017-2018

 Jaarverslag MR 9 Wieken 2017-2018
notulen mei MR
notulen april 2018
notulen maart 2018
notulen januari 2018
 notulen december 2017