OBS De 9 Wieken


"gewoon goed onderwijs"

Openbare basisschool "De 9 Wieken" is een open school voor ieder kind. Het biedt een leerplek waar kinderen zich veilig en welkom voelen. Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele mogelijkheden van ieder kind.

Onze school streeft naar kwaliteit in het bieden van onderwijs op maat, samenwerking, aandacht voor zowel kennis als ook voor cultuur en vorming.
  • Kennis geeft kansen en met dat motto richten wij ons op onderwijs dat zich kenmerkt door zo hoog mogelijke opbrengsten. Hierbij zijn taal, lezen en rekenen speerpunten voor onze school. Als kinderen deze basisvakken goed beheersen biedt het meer kansen om het vervolgonderwijs tot een goed einde te brengen en later een betere startbekwaamheid te hebben voor de maatschappij.
Wij zien de school als een lerende organisatie, waarin discussie over onderwijsverbetering, het bijstellen van de visie op en werkwijze in onderwijs een belangrijk gegeven is.
In deze professionele cultuur is er voor leerkrachten ruimte om zich te scholen en om elkaar te versterken door middel van een positief kritische houding t.o.v. elkaars werkwijze. Hierbij trekken we op met de ouders die net als de leerkrachten, het beste onderwijs en de beste ontwikkeling voor hun kind(eren) willen.

Er wordt naast de cognitieve ontwikkeling (weten en kunnen) aandacht gegeven aan het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden alsmede zelfstandigheid en samenwerken. 

Ieder kind is uniek, heeft verschillende mogelijkheden en hanteert vaak verschillende strategieën om zich te ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan deze verschillen wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op de individuele verschillen tussen kinderen. 

Bent u op zoek naar een fijne en goede school voor uw kind(eren) dan bent u altijd welkom voor een rondleiding of gesprek.
Bel 0595-441269 of mail naar obsde9wieken@lauwerseneems.nl
Mocht u eerst nog wat meer informatie over onze school willen dan kunt u een kijkje nemen op onze website of verzoeken om een informatiepakketje.
Graag tot ziens!

Namens het team,


Siebrig Bisschop
schoolleider