OBS De 9 Wieken

"gewoon goed onderwijs"

Openbare basisschool "De 9 Wieken" is een traditionele school in de dorpskern van Winsum. De school telt ongeveer 140 leerlingen. Onder leiding van de schoolleider wordt er samen met een vast team met hart en ziel gewerkt . Wij willen samen met kinderen en ouders samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. 

Binnen de school hanteren we drie kapstokregels:
  1. voor groot en klein zullen we aardig zijn
  2. we zullen goed voor onze spullen zorgen, zodat we ze weer kunnen gebruiken morgen
  3. de school is een wandelgebied, daar rennen we niet
Binnen de school werken wij met combinatiegroepen, wij kiezen voor kleine kleuterklassen zodat ieder kind gezien wordt. Door te kiezen voor de inzet van extra leerkrachten in de onderbouw zijn de groepen vanaf groep 3 groter. Wij zijn van mening dat investeren in het begin van de schoolloopbaan veel voordelen oplevert. Uw kind wordt goed in kaart gebracht en u wordt hierin meegenomen. Wij sluiten ons onderwijs zoveel mogelijk aan bij uw kind. Natuurlijk zijn er grenzen aan de onderwijsbegeleiding die leerkrachten kunnen bieden. Deze grenzen hebben wij beschreven in het onderwijsondersteuningsprofiel van de school.