Het team

"gewoon goed onderwijs"

 
De dagelijkse leiding is in handen van onze schoolleider Siebrig Bisschop, zij is onderwijsinhoudeijk en organisatorisch verantwoordelijk. 

De directeur, Jaap Rosema is eindverantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. Jaap is tevens directeur van de Tiggeldobbe. 

Goed onderwijs vraagt om een betrokken en gemotiveerd leerkrachtenteam. Op onze school werken goed opgeleide groepsleerkrachten die dagelijks hard aan het werk zijn met de kinderen en hun ontwikkeling. Naast de leerkrachten is er één dag per week een intern begeleider die de extra zorg aan kinderen coördineert, toetsanalyses maakt en de leerkracht ondersteunt bij specifieke zaken in de klas. Voor gymnastiek is er voor de groepen 3 tot en met 8 een vakleerkracht aangesteld. Annemiek van Dijk verzorgt de lessen op de woensdagochtend.
 
Naast lesgevende taken hebben leerkrachten ook speciale taken. U kunt hierbij denken aan de cultuur- of ICT-coördinator of aan de coördinator voor cultuur- of sportzaken.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over uw kind, ons onderwijs of de school dan kunt altijd een leerkracht aanspreken of een afspraak maken. Vaak kan hij of zij uw vragen beantwoorden. Mocht dat niet lukken dan kunt u uw vragen of opmerkingen voorleggen aan onze schoolleider: Siebrig Bisschop.