Ouders
U hebt als ouders uw kind aan ons toevertrouwd in de verwachting dat we uw kind goed begeleiden en alles doen om het beste naar boven te halen. En uiteraard willen we dat uw kind een fijne schooltijd heeft! We willen bij de begeleiding en ontwikkeling van uw kind graag samen met u optrekken. Daarin zien we ouders als partners en bent u altijd welkom in school. En dat geldt niet alleen voor hulp en ondersteuning binnen en buiten de klas. 
Betrokkenheid van ouders bij onze school vinden we belangrijk. Naast individuele betrokkenheid van ouders hebben we een medezeggenschapsraad en een ouderraad. In beide raden zitten ouders die gekozen zijn en die de school met raad en daad bijstaan. Over deze twee geledingen, alsmede over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (van ons bestuur)  leest u hier meer.

                              Privacy is ook bij onze school een belangrijk item. Samen met onze scholenorganisatie werken we er aan om aan de wetgeving (AVG= Algemene Verordening Gegevensbescherming) te voldoen. Zie voor meer informatie:  http://www.lauwerseneemspo.nl/AVG