Pedagogisch klimaat

"gewoon goed onderwijs"Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren. Dat kan alleen als ze zich veilig en gekend voelen. We streven er daarom voortdurend naar om onze school een plek te laten zijn waar kinderen zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen.
We doen dat door te werken aan een goed pedagogisch klimaat. Dit wordt gekenmerkt door kindvriendelijkheid, respect, rust, regelmaat, normen en waarden en duidelijke regels en afspraken over hoe we met elkaar, met de omgeving en materialen omgaan. Leerkrachten gaan uit van mogelijkheden van kinderen en benaderen hen met respect, waarbij kinderen worden gestimuleerd om na te denken over de dingen die ze doen of deden.  Om de gemaakte afspraken en regels te implementeren en te borgen werken we met de zogenaamde Kapstokregels. 


Onze Kapstokregels zijn:
• Regel 1: een regel voor het omgaan met elkaar. "Voor groot en klein zullen we aardig zijn."
• Regel 2: een regel voor het omgaan met materialen. "We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen."
• Regel 3: een regel voor het bewegen binnen en buiten de school. "De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet!"
Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de "Gouden weken". Er worden groepsvormende activiteiten georganiseerd om te komen tot een goede groepsvorming.
Bovendien is er aandacht voor oudercontact. We willen immers zorgvuldig met u communiceren. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind dat school en ouders op één lijn zitten.