Historie

"gewoon goed onderwijs"

 
Voor zover bekend bezaten Winsum en Obergum vanaf het begin van de 19e eeuw ieder een openbare school. In 1881 werden de beide scholen samengevoegd in een nieuwe openbare school aan het dorpsplein, nu bibliotheek. In 1953 werd aan de Schilligehamsterweg een nieuwe compromisschool voor B.L.O. gebouwd, die in 1962 werd omgedoopt in de Parkschool ten behoeve van het gewone L.O. In 1978  was er het plan voor het stichten van een openbare geïntegreerde school voor kleuter- en lager onderwijs aan de Borgweg in Winsum. (Het terrein van de voormalige zuivelfabriek). De Parkschool voldeed op dat moment niet meer aan de eisen en men wilde de kleuterschool (Stiekelspoorn) integreren.
Op 27 februari 1980 is het huidige gebouw in gebruik genomen en precies 4 maanden later vond de feestelijke opening plaats, waar de naam van de school De 9 Wieken werd onthuld. De naam, die betrekking heeft op de 9 uitspringende lokalen, is bedacht door Mirjam Boer, destijds leerlinge van de school.
 
Wat maakt ons gebouw zo aantrekkelijk?
  • Ons gebouw is goed en gemakkelijk bereikbaar en staat op een ruim plein omzoomd door groen. Kinderen kunnen er heerlijk spelen
  • Onze twee kleuterlokalen grenzen aan een ruime hal met een mooie bouwhoek, een legotafel en een zand- en watertafel.
  • De kleuters kunnen heerlijk spelen op hun eigen (veilig afgesloten) speelterrein. In de winter en als het slecht weer is, gymmen en spelen de kinderen in onze eigen kleutergymzaal
  • Centraal in onze school ligt de Kuil. Dit is de ruimte waar vieringen plaatsvinden en waar kinderen hun voorstellingen presenteren.
  • In een van de lokalen en de Kuil kunnen kinderen onder begeleiding van vaste overblijfouders op een prettige manier tussen de middag hun broodje eten.
  • Kinderen en ouders kunnen gebruik drie verschillende ingangen, waardoor het in en uitgaan van de school veilig en soepel verloopt.
  • We beschikken over een prachtige overdekte fietsenstalling.
  • Voor de gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van de gymzaal die op 5 minuten lopen ligt.
  • Voor extra hulp aan kinderen en voor het rustig voeren van gesprekken met ouders beschikken we over een prachtige ruimte voor de intern begeleider (zij coördineert en regelt de zorg)
 
 Kom gerust binnen. De school is voor de kinderen en van ons allemaal!