Vieringen en culturele activiteiten


We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school met elkaar dingen vieren en beleven. Het bevordert het saamhorigheidsgevoel en kinderen leren andere talenten ontdekken en waarderen.
 
Van oud leerlingen krijgen we veelvuldig terug dat zij warme herinneringen hebben aan deze activiteiten. Dat het één van de hoogtepunten is in het schoolleven.

De vieringen kunnen met de groep in de beslotenheid van het klaslokaal plaatsvinden of samen met de andere kinderen van de school in onze gemeenschappelijke ruimte "de kuil". Met Sint Maarten, Sinterklaas, kerst en gezamenlijke projecten zingen alle kinderen en leerkrachten samen in de kuil. Samen zingen verbindt en daar zijn we heel trots op! 
Andere voorbeelden zijn dat groepen zich regelmatig presenteren met muziek, zang en dans. Aan het einde van het schooljaar, voordat groep 8 overgaat naar het voortgezet onderwijs, voeren zij een afscheidsmusical op voor leerlingen en ouders van de school. Als een kind jarig is dan gaat de vlag uit in de klas, mogen ze trakteren, "de klassen rond" gaan en een verrassing uitkiezen uit de schatkist.

Naast dit soort vieringen maakt ook het omgaan met en ontdekken van cultuur deel uit van onze school. Vanuit het cultuureducatieplan (dat zijn definitieve vorm  krijgt) zijn tal van activiteiten gepland. U kunt hierbij denken aan professionele theater- of dansvoorstellingen (van bijvoorbeeld Op Roakeldais).