Schoolplan 2015-2019

In dit meerjarenplan (2015-2019) staat het beleid van het schoolbestuur en onze school op verschillende terreinen beschreven. Tevens zijn hier de uitgangspunten en doelen die we in 2017-2018 willen halen, te vinden.

Schoolplan De 9 Wieken 15-19.pdf