Inspectie

 
In februari 2014 is onze school bezocht door mevrouw dr. J.W,M. Knuver, inspecteur van het basisonderwijs. Ze bezocht een aantal klassen, had gesprekken met de schoolleiding en intern begeleider. Aansluitend werden een aantal beleidsstukken bestudeerd. Naar aanleiding van het inspectiebezoek is een rapport verschenen. We zijn als team content met de uitkomsten en conclusies van de inspecteur.
We scoren voldoende volgens de norm van de inspectie. Natuurlijk zijn er punten die verder ontwikkeld moeten worden. Dat geldt voor voor onderdelen van de zorg en de kwaliteitszorg. We moeten v.w.b de zorg nog verder werken aan een diepere analyse van stagnerende ontwikkeling bij (sommige) kinderen en de concrete hulp die we in de praktijk wel bieden, moeten we systematisch noteren om de structurele zorg te verbeteren. Ten aanzien van de kwaliteitszorg is opgemerkt dat we daar een goede ontwikkeling in maakten. We moeten t.a.v. evaluatie en borging over meerdere jaren systematischer gaan werken. Hiermee wordt het kwaliteitsniveau verder verhoogd. De schooltijden behoefden enige aanpassing. Over het algemeen is de inspecteur dus tevreden en er wordt aangegeven dat de school zich de laatste jaren goed heeft ontwikkeld. De opbrengsten voldoen aan de norm en we hebben het basisarrangement gekregen. Dat houdt o.a. in dat we over vier jaar het volgende inspectiebezoek kunnen verwachten. 
Wilt u het hele rapport lezen, dan kunt u de volgende link aan klikken op de site van de inspectie, waar het gehele document op staat:  www.owinsp.nl
In Zoek Scholen vult u in Basisonderwijs - De 9 Wieken - Winsum.
 

Klik hier voor informatie over de inspectie.