Kleutergroep

Jonge kinderen leren door te spelen. Al spelend/lerend ontdekken zij de wereld om hen heen.
Tijdens het spel leren kinderen ook hoe je met elkaar om moet gaan. Het sociale aspect vinden we erg belangrijk. We zullen er ook alles aan doen om uw kind zich prettig te laten voelen op school, want wie zich prettig voelt is beter in staat te leren.

Al doende wordt een kind steeds zelfstandiger. Je zelf kunnen aan- en uitkleden, zelf je spullen uit de kast pakken en opruimen, je zelf kunnen redden op het toilet, zelfstandig spelen en een werkje doen zijn zaken die belangrijk zijn in de kleutergroepen. Voor het laatste maken wij gebruik van een planbord; kinderen kiezen zelfstandig een activiteit.

Wij werken aan de hand van thema's. We kiezen een thema uit waarbij we liedjes, verhalen, toneelstukjes, versjes, taal- en rekenspelletjes en knutselactiviteiten zoeken.  Het thema in de groepen 1 en 2 is steeds gelijk. Aan het werk van de kinderen van groep 2 worden hogere eisen gesteld dan in groep 1.
Kinderen komen voortdurend in aanraking met het geschreven en gesproken woord. In hun spel gebruiken kinderen dit ook. In de klas hebben we derhalve diverse uitdagende materialen, waardoor we aan de individuele behoeften van een kind tegemoet kunnen komen. 

Bent u nieuwsgierig geworden?
U bent altijd welkom voor een rondleiding of gesprek.
Bel 0595-441269 of mail naar obsde9wieken@lauwerseneems.nl
Graag tot ziens!