Groep 3 - 4

Op basis van de methode "Veilig Leren Lezen" wordt gestart met een korte instructie. Daarna gaan de kinderen zelfstandig werken met de werkbladen, werkboeken, spelletjes uit de speelleesset, computeroefeningen, letterstempels en letterdoosjes. Wij toetsen de leerlingen regelmatig, om de kinderen een passend aanbod te bieden.Zodra de kinderen kunnen lezen gaan ze elke dag een kwartier stillezen. De leerlingen lezen dan een kinderboek passend bij hun niveau. 

Vanaf groep 4 gebruiken wij op school methode "Taal op Maat." Deze taal en spelling methode is in het schooljaar 2016-2017 ingevoerd.
Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode"De Wereld in Getallen." Een realistische methode om te leren omgaan met rekenkwesties.  Op deze manier wordt o.a. tellen, optellen, aftrekken, geldrekenen, klokkijken en meten toegepast. Niet door voor-en nadoen, maar op basis van eigen activiteiten worden kennis, inzicht en rekenvaardigheden verworven. Geleidelijk raken de leerlingen op deze manier vertrouwd met rekenwiskundige oplossingsmethoden. De methode biedt volop mogelijkheden voor herhaling/verdieping/verrijking. 
Het automatiseren vindt plaats door het werken met de rekenspelletjes uit de rekenkisten van "Met sprongen vooruit." De digitale ondersteuning en de gepersonisaliseerde aanpak vindt plaats tijdens het werken met de "Rekentuin." Hierbij volgt de computer de ontwikkeling van uw kind en wordt de leerstof passend aangeboden. 

Naast lezen, schrijven en rekenen besteden wij ook aandacht aan o.a. lichamelijke opvoeding (twee keer in de week), muziek, tekenen, handvaardigheid, verkeer en de natuur. Expressie en cultuuroverdracht nemen binnen ons onderwijs een belangrijke plaats in.