Ouderraad

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een ouderraad.

Deze bestaat uit 6 ouders en 2 leerkrachten. De ouderraad wordt gevormd door een groep betrokken ouders, die de school helpen bij het organiseren van activiteiten.

De ouderraad vervult ook een rol bij de goede contacten tussen school en ouders. De ouderraad beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld kunnen allerlei activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd. U kunt hierbij o.a. denken aan de Sinterklaasviering, kerst, de musical, Pasen. Verder helpt men bij praktische zaken op school waar hulp nodig is.
De leden van de ouderraad steken veel tijd en energie in het reilen en zeilen van de school.

Bent u nieuwsgierig geworden?
U bent altijd welkom voor een rondleiding of gesprek.
Bel 0595-441269 of mail naar obsde9wieken@lauwerseneems.nl
Graag tot ziens!