Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wij behoren tot een grote groep van 17 scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. Beleidsmatige zaken voor alle scholen worden daarom besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke medezeggenschapsraad levert een vertegenwoordiger aan de GMR. De sectordirecteur primair onderwijs is bij alle vergaderingen van de GMR als vertegenwoordiger van het schoolbestuur aanwezig. Het voorzitterschap van de GMR wordt ingevuld door een ouder van een van de 17 scholen. Voor adressen en telefoonnummers verwijzen we u naar ons informatieboekje of naar de site van het schoolbestuur: www.lauwerseneems.nl.