Gewoon goed onderwijs

Aanmelden van leerlingen

Contact


Wilt u nader kennis maken, de school bekijken en bij de kleuter- of andere groepen binnenlopen? Dat kan. U kunt een afspraak maken met Siebrig Bisschop. Zij leidt u rond en vertelt u graag meer over onze school.
In het voorjaar organiseren we altijd een open middag. U kunt dan (met uw kind) de school bezoeken. 
 
Aanmelden
Het is voor ons praktisch als u uw kind voor 1 mei aanmeldt. Wij kunnen dan tijdig het aantal nieuwe leerlingen vaststellen om zo tot een goede groepsverdeling te komen.
Ouders die al een keuze voor onze school hebben gemaakt, kunnen een aanmeldformulier afhalen bij school. 

Het formulier kunt u naar de school sturen, mailen of inleveren bij de schoolleider. U krijgt een e-mail ter bevestiging. Uiterlijk 10 weken voordat uw kind voor het eerst naar school gaat, zal de toekomstige leerkracht contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. 
 
Informatiepakket
Op onze site vindt u veel informatie. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen via obsde9wieken@lauwerseneems.nl  of  0595 - 441269. 
Wij  sturen u graag een informatiepakket toe.

Informatie Rijksoverheid
Alle ouders/verzorgers van kinderen die in een schooljaar 3 jaar worden, krijgen van de Rijksoverheid een folder om hen te informeren over de keuze van een basisschool. Deze folder en gids zijn ook te downloaden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/basisschool-kiezen

Indien u niet tevreden bent met de huidige school en overweegt na verschillende gesprekken voor uw kind toch een andere school te zoeken dan is het goed om afspraken hierover te lezen. Tussentijds een andere basisschool kiezen