De kinderen van de onderbouw hebben gymnastiek in het speellokaal op school. Bij mooi weer zult u de kinderen buiten vinden.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen les in de gymzaal bij de Borgschool. Tijdens deze lessen wordt gymkleding gedragen inclusief sportschoenen met een witte zool.
Na het gymmen (Actief bezig zijn = zweten!) is douchen verplicht. Er is een jongens - en een meisjeskleedkamer met douche. Dus: handdoek mee en eventueel badslippers.
Als uw kind niet mee mag gymmen of douchen, dan wordt u verzocht dit persoonlijk of via een briefje door te geven aan de (gym) leerkracht.

Op woensdag hebben de leerlingen les van de klassenleerkracht:
Gymrooster 2019-2020
Maandag
Groep
Leerkrachten
8.25 - 9.15 7/8 Annemiek van Dijk
9:15-10:00 6/7 Annemiek van Dijk
10:00-10:45 4/5 Annemiek van Dijk
10:45-11:30 3/4 Annemiek van Dijk
Woensdag 
Groep
Leerkrachten
8.25 - 9:15 7/8 Kor
9:15-10:00 6/7 Kor
10:00-10:45 4/5 Annemiek de Jong
10:45-11:30 3/4 Annemiek de Jong