De kinderen van de onderbouw hebben gymnastiek in het speellokaal op school. Bij mooi weer zult u de kinderen buiten vinden.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen les in de gymzaal bij de Borgschool. Tijdens deze lessen wordt gymkleding gedragen inclusief sportschoenen met een witte zool.
Na het gymmen (Actief bezig zijn = zweten!) is douchen verplicht. Er is een jongens - en een meisjeskleedkamer met douche. Dus: handdoek mee en eventueel badslippers.
Als uw kind niet mee mag gymmen of douchen, dan wordt u verzocht dit persoonlijk of via een briefje door te geven aan de (gym) leerkracht.

Op maandag hebben de leerlingen les van de klassenleerkracht:
Gymrooster 2018-2019
maandag  
Groep: Tijd: Leerkracht:
7 -8 8.30-9.10 Catrien
4-5 9.10-9.50 Marije
6-7 9.50- 10.30 Kor
3-4 10.30- 11.10 Marion
     
   
 
* Gr.7-8 en juf Catrien zijn om 8.20 uur in de gymzaal aanwezig.

Op woensdag hebben de leerlingen gymles van de Annemiek van Dijk, onze vakleerkracht.
Gr.7-8   :                     08.30  -  09.15 uur
Gr. 4-5  :                     09.15 -  10.00  uur
Gr. 3-4  :                     10.00  - 10.45  uur
Gr. 6-7  :                     10.45 -  11.30  uur