Overblijven op school

Voor alle leerlingen op school is er de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. De overblijfcommissie (o.l.v. Greta Toonder, groep 1/2  B) regelt de dagelijkse gang van zaken. Er zijn vaste overblijfouders die één of meerdere dagen in de week meehelpen. Onze overblijfouders hebben een cursus overblijven gevolgd. De ouders kregen tips en tops over hoe pedagogisch verantwoord met kinderen om te gaan. Tijdens het overblijven wordt er op verschillende plekken in school gezamenlijk gegeten en thee gedronken. Daarna kan er binnen en buiten worden gespeeld. Het is de bedoeling dat uw kind hiervoor een lunchpakket en iets te drinken meebrengt.

Wilt u gebruik maken van de overblijfmogelijkheden? We verzoeken u een strippenkaart à € 17,50 kopen.
Hiervoor kunnen de kinderen 10 keer overblijven. We vragen u het bedrag te storten op rekeningnummer NL66RABO01559.52.072 t.n.v. J. Rosema inzake overblijf De 9 Wieken code 8050.

Strippen die niet worden benut, kunnen aan het eind van het schooljaar doorschuiven naar het nieuwe jaar; ook kunt u het restant in geld terugkrijgen.
Als u uw kind(eren) af en toe laat overblijven dan vragen we u dit aan te tekenen op het rooster dat op het prikbord bij de kleuters hangt of op de kast voor lokaal 5 ligt. Geeft u even door als uw kind op vaste dagen overblijft, u hoeft dit slechts eenmalig te doen. Mocht uw kind onverhoopt niet naar de overblijf gaan, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de overblijfouders.
 

Pinda's / pindakaas veroorzaakt  bij twee leerlingen op onze school een levensbedreigende situatie.
De leerlingen zitten in groep 6 en in groep 1/2 A

PINDAKAAS is op onze school NIET TOEGESTAAN!!!!!!!!!