Schooljaarverslag


Jaarlijks maken we een verslag van alle activiteiten en plannen. Met dit verslag, bedoeld voor ouders en andere belangstellenden, laten we zien wat we doen en willen we ons verantwoorden.
Het verslag wordt voor publicatie besproken met de medezeggenschapsraad.

Schooljaarverslag De 9 Wieken 2018 - 2019

Hebt u vragen? Laat het ons weten!