Tevredenheidsonderzoek 2018

"gewoon goed onderwijs"

Groep 8: leerlingen en ouders en ouders vierjarigen
We willen een school zijn die zich ontwikkelt en die leert. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar zaken die onze kwaliteit kunnen verhogen. In dit kader vragen we ouders van kinderen waarvan hun vierjarig kind circa 4 maanden op school zit via een vragenlijst wat ze van ons en onze school vinden. Dit doen we aan het eind van een schooljaar ook voor ouders die een kind in groep 8 hebben die naar het voortgezet onderwijs gaat. Van hun ervaringen en inzichten kunnen (en willen) we leren. Ook voor de kinderen uit groep 8 hebben we een vragenlijst samengesteld. Overigens zullen we eens in de twee jaar alle ouders en de wat oudere kinderen bevragen over de school en ons onderwijs.
De uitkomsten van de enquêtes bespreken we in het team en met de medezeggenschapsraad. Opvallende zaken melden we aan alle ouders en nemen we zo mogelijk mee in de keuzes die we maken.
 
Alle ouders, leerkrachten en leerlingen van 6 t/m 8
Eens per 2 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (groepen 6 tot en met 8) en leerkrachten een schriftelijke tevredenheidsenquête.
In december 2018 hebben we dit voor het laatst gedaan.
De uitkomsten hiervan zijn in de medezeggenschapsraad en team besproken.
Uiteraard willen we u graag zo volledig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van de uitkomsten van deze enquête. Daarom hieronder een overzichtelijke samenvatting met de uitkomsten. Daarnaast is er ook de ontwikkelsheet met feiten en ontwikkelpunten te lezen. 

Klik hier om naar een overzicht te gaan van het tevredenheidsonderzoek 2018.
Hebt u vragen of opmerkingen over deze enquête of over de geplande acties, dan horen we dat uiteraard graag.