Informatieboekje

Hierin staat informatie over de dagelijkse praktijk, zoals lesroosters en vakantietijden. De gids wordt jaarlijks aan alle ouders uitgereikt. Ook het informatieboekje is hieronder te downloaden

  informatieboekje 2019 - 2020 De 9 Wieken

Informatiekaart

Op de informatiekaart hebben we alle informatie nog eens compact voor u samengebracht.

 Informatiekaart 2019-2020 De 9 Wieken