In 2017-2018 is besloten dat er een brede school in Winsum komt in samenwerking met verpleeghuis De twaalf hoven. Schoolbestuur L&E heeft ervoor gekozen De 9 Wieken apart te behouden.

Onze school blijft in de huidige hoedanigheid voortbestaan. Voor het team en de medezeggenschapsraad betekent het dat zij richting de toekomstgericht aan de slag gaan met de sterke punten van onze school.

Onze kwaliteiten zijn:
* kindgericht - samen met ouders
* creatief
* cultureel
* een goede taal- en rekenbasis 
* aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden
 Persbericht Eindconclusie 0 110 Winsum juni 2016

 Aan de ouders teamleden brede school

 Nieuwsbrief Ouders Scholen Winsum juni 2016

 Eindrapport Winsum 0-110

 Nieuwsbrief Ouders Scholen Winsum_mei 2016
 
  Nieuwsbrief ouders 'Scholen in Winsum' maart 2016

  Brief MR en Jaap Rosema november 2015

  Update brede school oktober 2015

 Verslag ecxursie 10 juni 2015 'Op weg naar een nieuwe school'

 Uitnodiging excursie 10 juni 2015 'Op weg naar een nieuwe school'

 Brief Winsum brede school 9 april 2015 voor ouders en teams

 Nieuwsbrief ouders scholen winsum januari 2015

 Nieuwsbrief ouders scholen winsum juni 2014

 Nieuwsbrief ouders scholen winsum mei 2014

 Eindrapportage voor de gemeenteraad 2015
 
Teams Tiggeldobbe en de 9 Wieken aan de slag!
  
 

Toekomstscenario scholenspreiding Noord Groningen.
Schoolbestuur Lauwers & Eems en VCPO Noord Groningen (schoolbestuur voor PC-onderwijs) ontwikkelen samen een scenario om duurzaam en goed onderwijs te bouwen voor de toekomst. In Nieuwsbrieven en scenario's worden ouders en leerkrachten op de hoogte gehouden. Ook zijn ouders en leerkrachten betrokken bij het proces om te komen tot een scenario met de vastomlijnde plannen van het schoolbestuur.

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrieven en in onderstaande links.
Ook op de site www.lauwerseneemspo.nl of http://www.vangoednaargoud.nu kunt u meer informatie vinden.

 Nieuwsbrief 5 Toekomst basisscholen Noord-Groningen

 Nieuwsbrief 4 toekomst basisscholen Noord-Groningen LE en VCPO maart 2015

 Nieuwsbrief 3, toekomst basisscholen Noord Groningen december 2014

 Nieuwsbrief 2, toekomst basisscholen Noord-Groningen oktober 2014

 Nieuwsbrief 1, toekomst basisscholen Noord-Groningen juli 2014

 Nieuwsbrief 1 "de verkenning" november 2013

 Toekomst scenario 3  scholenspreiding rapportage december 2014

 Toekomst scenario 2  scholenspreiding rapportage juni 2014

 Toekomst scenario 1  scholenspreiding rapportage juni 2013