Op deze pagina kun u de notulen lezen van de MR vergaderingen.  Een week voor de vergadering wordt de agenda op de website geplaatst.