Leerlingenraad OBS De 9 Wieken
Op De 9 Wieken betrekken we de leerlingen zoveel mogelijk bij ons onderwijs. Kinderen hebben vaak een originele en goede kijk van wat er op school gebeurt en kan gebeuren.
Mede daarom werken we op onze school vanaf schooljaar 2015-2016  met een leerlingenraad. Uit iedere groep ( groep 5 t/m 8) zitten twee kinderen in de raad
De leerlingen kunnen adviezen geven, vragen stellen,  kunnen (mee) organiseren en kunnen als klankbord dienen voor de leerkrachten en schoolleiding.
De raad staat voorlopig onder voorzitterschap van Maria Luimstra, onze schoolleider. 


Beleidsdocument leerlingenraad april 2016