Andere schooltijden

Bijeenkomst andere schooltijden
Op 5 juni vond de eerste ouderavond plaats over mogelijke andere schooltijden op De 9 Wieken. Deze avond werd georganiseerd door de medezeggenschapsraad in samenwerking met het team. De heer Rein van Dijk informeerde ons over de mogelijkheden die er voor scholen zijn. De powerpoint met de presentatie over andere schooltijden geeft extra informatie.
Aan het einde van de avond werd er gevraagd wie er bereid is te anticiperen in een werkgroep. Meerdere ouders hebben zich gemeld, maar mocht u ook belangstelling hebben dan kunt u zich melden bij de MR.