Naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

We hebben een convenant gesloten met Kids2b om de buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd) te organiseren. Indien u gebruik wilt maken van de voor- en of naschoolse opvang dan kunt u contact opnemen met Kids2b. Dit is een professionele organisatie voor kinderopvang. Naast de voor- en naschoolse opvang wordt ook de opvang op margedagen en de vakanties geregeld.

Voor vragen over de opvang verwijzen we u naar Kids2b. (050-3010122 of via www.kids2b.nl)
 
Wat betreft de financiering van de opvang is in de Wet bepaald dat de ouders een overeenkomst sluiten met een kinderopvang instelling voor naschoolse opvang of gastouderopvang. Ouders betalen de factuur zelf. Via de belastingdienst, onderdeel zorgtoeslag (kinderopvangtoeslag), betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. Het deel dat de overheid door middel van de kinderopvangtoeslag betaalt, verschilt per gezin. Dat is namelijk afhankelijk van het bruto gezinsinkomen per jaar. Deze kinderopvangtoeslag wordt door de ouders aangevraagd bij de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.
Via deze website kunt u zelf berekenen wat uw bijdrage van de overheid is voor de naschoolse opvang.