SchoolplanOp dit moment werken we aan ons schoolplan.

Met het vernieuwen van onze visie op onderwijs in 2019 hebben we een duidelijk doel voor ogen.

In 2020 maken we een grondige analyse van onze school. Uit de analyse komen punten naar voren die we meenemen in ons schoolplan 2020-2023. 

In de schooljaarplannen van 2019 tot 2023 concretiseren we onze doelen tot actiepunten in het betreffende schooljaar.

Schooljaarplan 2019-2020
 • Analyse van de school.
 • Gouden weken (o.a. eerste weken van het schooljaar, sociaal emotionele vorming) vorm geven.
 • Rekenonderwijs centraal op het gebied van pedagogisch didactisch handelen.
 • Onderzoeken en evalueren onderwijsplan rekenen.
 • Vernieuwen van de visie en de kernwaarden van De 9 wieken.
 • aandacht voor teambuilding in ons gedeeltelijk nieuwe team (collegiale visitatie, intervisie, activiteiten).
 • Verkiezingen voor de leerlingenraad.
 • Doorgaande lijn digitale geletterdheid.
 • Doorgaande lijn taak- en werkaanpak.
 • Cultureel plan beheren en evalueren.
 • Meubilair vervangen.
 • Communicatielijnen stroomlijnen.