Missie en visie

Ons onderwijs beweegt!

De 9 Wieken bereidt de leerlingen voor op het goed kunnen functioneren in onze samenleving.
De vakken: rekenen, lezen, taal en spelling staan bij ons centraal. 
Actieve betrokkenheid van de leerlingen vinden wij een voorwaarde voor een goede les. Samenwerkend leren en bewegend leren zult u dan ook vaak zien tijdens onze lessen.

Onze werkwijze heeft een doorgaande lijn binnen de school. Voor de leerlingen biedt een gezamenlijke werkwijze wat betreft didactiek en klassenorganisatie, structuur en duidelijkheid.
Het team heeft een onderzoekende, kritische houding. Het vermogen om situaties te analyseren op basis van feiten, meningen en te genomen stappen.

Het onderhouden van netwerken en jezelf kunnen presenteren zijn onderdelen die wij belangrijk vinden in de veranderende samenleving.
Technologie is een groot deel van de wereld waarin we leven.
Wij begeleiden onze leerlingen in het op een goede manier inzetten van deze technologie.

Het bieden van een veilige omgeving, met aandacht voor het individuele kind, is voor ons de basis van een school waar iedere leerling zich op een passende, eigen en prettige manier kan ontwikkelen.

Ons onderwijs is, net zoals de maatschappij, steeds in beweging. We blijven kritisch kijken naar de wijze waarop wij werken op De 9 Wieken en werken met enthousiasme en passie aan onze school.

Ons doel is ervoor te zorgen dat De 9 Wieken een uitstekende basisschool is en blijft. Een school die veiligheid biedt. Een school waar alle leerlingen worden gezien en gehoord en iedereen zich welkom voelt!