team

Kleutergroep A Geeske Pieterman en Marian Krijthe  
Kleutergroep B Marcia Striedelmeijer en Tineke Wever  
Groep 3 en 4 Evelyn Vianen  
Groep 5 Annemiek de Jong  
Groep 6 en 7 Janet Toonder  
Groep 7 en 8 Marion le Roux en Siebrig Bisschop  
Intern begeleider Anita Larkens  
Vakleerkracht gymnastiek Ewart Gerritsen  
Schoolleider Siebrig Bisschop  
Directeur Jaap Rosema