schoolgids

Centrale schoolgids Lauwers en Eems

Schoolgids
Alle scholen binnen het schoolbestuur van Lauwers en Eems geven een eigen schoolgids uit. In de schoolgids staan allerlei gegevens die betrekking hebben op de eigen school. Deze schoolgids is ook te vinden op de eigen website van de scholen.
Onderdeel van de schoolgids is de bovenschoolse schoolgidstekst  waar u informatie kunt vinden die voor alle scholen van Lauwers en Eems van toepassing is.
De schoolgids is een document waar zowel de directeur-bestuurder als de MR, door middel van een vaststellingsovereenkomst hun goedkeuring aan geven. Dit document wordt toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs.